"Tiám-sim" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

interwiki
(Sin ia̍h: '''Tiám-sim''' chú-iàu sī chiàⁿ-tǹg tiong-kan the̍h-lâi chí-iau thap-phāng èng-ê chhùi-chia̍h-mi̍h. Choè chho͘-tāng ê khang-khoè, khang-khoè ài bô-mî-bô-ji̍t ...)
 
(interwiki)
 
Oē-tàng the̍h-kiong tiám-sim m̄-bián ka-kī tāng hoé-tiáⁿ ê só͘-chāi, chhun sok-si̍t-tiàm, chhan-thiaⁿ ím-si̍t-tiàm, se-tiám mī-pau-tiàm, chhiau-kip-chhī-tiûⁿ, toā-bē-tiûⁿ téng sī chha-put-to í-keng kàu-kah saⁿ-pō͘-chi̍t-khám-tiàm hia-nih-á choē. Sio-kâng oē-tàng thang hō͘-lán soán-te̍k lâi chò tiám-sim ê chióng-lūi mā chiok-choē. M̄-koh chit-má ūi-tio̍h m̄-ài cheng-ka thé-tāng chi̍t-poe ka-pi ah-sī tê kah nn̄g-saⁿ-tè-á châu-soè-tè ê [[piáⁿ]] mā oē-tàng kiò-chò sī chi̍t-hūn tiám-sim.
 
 
[[da:Dim sum]]
[[de:Dim Sum]]
[[en:Dim sum]]
[[es:Dim sum]]
[[fr:Dimsum]]
[[id:Dim sum]]
[[he:דים סאם]]
[[ja:点心]]
[[simple:Dim sum]]
[[sv:Dim sum]]
[[zh:點心]]
15,023

次編輯