"Hūi-tō͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Sin ia̍h: '''Hūi-tō͘''' (latitude) sī siat-sú ùi kok só͘-chāi ūi chi̍t-tiâu thàng Lâm-ke̍k Pak-ke̍k nn̄g-tiám tiong-sim ê chi̍t-tiâu ti̍t-soàⁿ, kok só͘-chāi chit-tiâu t...
(Sin ia̍h: '''Hūi-tō͘''' (latitude) sī siat-sú ùi kok só͘-chāi ūi chi̍t-tiâu thàng Lâm-ke̍k Pak-ke̍k nn̄g-tiám tiong-sim ê chi̍t-tiâu ti̍t-soàⁿ, kok só͘-chāi chit-tiâu t...)
(Mò̤ chă)
281

次編輯