"Keng-tō͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Sin ia̍h: '''Keng-tō͘''' (longitude) sī siat-sú tī kok só͘-chāi ūi chi̍t-tiâu lâm-pak-hiòng ê ti̍t-soàⁿ, hit-tiâu ti̍t-soàⁿ chi̍t-thâu sī Pak-ke̍k lēng-goā chi̍t-thâu...
(Sin ia̍h: '''Keng-tō͘''' (longitude) sī siat-sú tī kok só͘-chāi ūi chi̍t-tiâu lâm-pak-hiòng ê ti̍t-soàⁿ, hit-tiâu ti̍t-soàⁿ chi̍t-thâu sī Pak-ke̍k lēng-goā chi̍t-thâu...)
(Mò̤ chă)
281

次編輯