"Dwight D. Eisenhower" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

In-ūi lāu-bú ū chin chē le̍k-sú chheh, Eisenhower sè-hàn chiū tùi kun-sū le̍k-sú ū liáu hèng-chhù. Bú-chhin hoán-tùi chiàn-cheng, tùi Eisenhower koat-tēng ji̍p-khì [[West Point]] kun-hāu bô hoaⁿ-hí, chóng-sī mā bô ka chó͘-tòng.<ref>D'Este, Carlo (2002). ''Eisenhower: A Soldier's Life'', p. 58.</ref>
 
1953 nî, Eisenhower ùi [[Tiúⁿ-ló Kàu-hōe]] siū- [[-lé]].
 
== Chham-khó ==