"Chí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
==Pang-chān téng-koân seh-bêng ēng==
<gallery>
Image:Chithoa.jpg|Koé-chí-he̍k ùi Hoâ-gí: 子房 só͘ hoat-io̍k, goā-bō͘ ū pau ê [[chí]]. ~[[Thô-á]]
Image:Chilaia.jpg|Koé-chí-he̍k ùi Hoâ-gí: 花托 só͘ hoat-io̍k, goā-bō͘ ū pau ê [[chí]]. ~[[Lâi-á]]
Image:Pusteblume.JPG|Hō͘-hong oē-tàng chhe-teh sì-kè-pe ê [[chí]]. ~[[Phô͘-kong-eng]]</gallery>
 
281

次編輯