"Kau-thong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Sin ia̍h: '''Kau-thong''' si iōng lio̍k-tē, hái-chúi hô-chúi, khong-tiong choē tō-lō͘ lâi ūn-sàng liû-thong jîn-goân kah mn̍gh-kiāⁿ. Ū-hêng ê mn̍gh-kiāⁿ tiong phoe-sìn...
(Sin ia̍h: '''Kau-thong''' si iōng lio̍k-tē, hái-chúi hô-chúi, khong-tiong choē tō-lō͘ lâi ūn-sàng liû-thong jîn-goân kah mn̍gh-kiāⁿ. Ū-hêng ê mn̍gh-kiāⁿ tiong phoe-sìn...)
(Mò̤ chă)
281

次編輯