"Khó͘ Siông-hūi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(+zh:)
 
== Tù-chok ==
* ''Cháu-chhē Tiong-kok Im-ga̍k ê Chôaⁿ-thâu'', (仙人掌 Chhut-pán-siā, 1968 nî 12 ge̍h, Tâi-pak)
* ''Tâi-ôan Hō-ló Bîn-koa'', (Pek-kho bûn-hòa sū-gia̍p kong-si 1982 nî 9 ge̍h, Tâi-pak)
* ''Cháu-chhē Bîn-cho̍k Im-ga̍k ê kun'', (Ga̍k-ūn chhut-pán-siā, 1987 nî, Tâi-pak)
* ''Tâi-ôan Im-ga̍k-sú Chho͘-kó'', (Chôan-im chhut-pán-siā, 1996 nî, Tâi-pak)
 
== Chham-khó ==
* ''Khó͘ Siông-hūi; Hit-lia̍p-chhiⁿ tī Tang-hong.'' ISBN 957-01-2966-2
 
[[Category:Tâi-oân ha̍k-chiá]]
15,023

次編輯