"Lân-sū" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

== Siā-hōe ==
=== Pō·-lo̍k ===
[[Image:Ponso no Tao.jpg|thumb|250px|Tao-cho̍k-lâng kap in ê chûn-á (1931 nî chìn-chêng hip ê siòng)]]
 
Hiān-tāi ê Lân-sū ū 6 ê [[pō·-lo̍k]]:
 
14,442

次編輯