"Ho͘-im" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Ho͘-im''' he̍k-chiá '''hoat-im''' sī teh kóng chi̍t-ê tan-gí (word) ê sî só͘ hoat ê siaⁿ-im. {{stub}} Category:Gí-giân-ha̍k ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Ho͘-im''' he̍k-chiá '''hoat-im''' sī teh kóng chi̍t-ê tan-gí (word) ê sî só͘ hoat ê siaⁿ-im. {{stub}} Category:Gí-giân-ha̍k ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者