"An American Tail" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Chhú-siau 192.36.199.133 ê siu-kái, kái tńg khì Yoxem siōng bóe ê siu-tēng-pún
~ (Chhú-siau 192.36.199.133 ê siu-kái, kái tńg khì Yoxem siōng bóe ê siu-tēng-pún)
[[Category:Tiān-iáⁿ]]
[[category:tōng-oē]]
[[ar:والذيل الأمريكي]]