"Lé-pài" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(file+, please check caption)
[[File:Muslims praying in a Masque in Bangladesh.jpg|thumb|Muslim men prostrating during prayer in a mosque in [[Bangladesh]] Hôe-kàu-tô͘ ê lé-pài oa̍h-tāng.]]
:''Chit phiⁿ bûn-chiong sī kóng chong-kàu lé-pài oa̍h-tāng, nā beh tha̍k chi̍t khoán sî-kan tan-ūi, chhiáⁿ khoàⁿ [[Lé-pài (sî-kan)]] kap [[Lé-pài-ji̍t]].''