"Kim" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
'''N̂g-kim''' (hû-hō: '''Au''', [[Latin-gí|Latin]] gí-goân: ''aurum''), iā kóng '''kim'''(-á), sī 1 chióng chin tiōng-iàu ê [[chu-goân]], sī [[chiu-kî-pió]] lāi-té ê 1 chióng [[hoà-ha̍k goân-sò͘]], [[goân-chú-hoan]] 79. Au ham toā-hūn ê hoà-ha̍k-mi̍h bô chok-iōng, Kan-taⁿ [[Cl (goân-sò͘)|Cl]], [[F (goân-sò͘)|F]], [[ông-chúi]] (aqua regia), ham [[chheng-hoà-bu̍t]] (cyanide) ē kap Au khí hoán-èng; lēng-goā, tī [[chúi-gîn]] (mercury)--nih, Au mā ē iûⁿ--khì. [[Siau-sng]] (nitric acid) ē kā Au í-goā ê kim-sio̍k lóng iûⁿ--khì, tiāⁿ hông the̍h lâi chhì-giām ū Au ia̍h bô.
 
== Hêng-thé ==
N̂g-kim sī kim-sio̍k lāi-té [[tián-sèng]] (malleability) siāng hó ê chi̍t khoán; bí 1 [[kong-khek]] ê n̂g-kim ē-sái phah chò 1 [[pêng-hong kong-chhiò|kong-chhiò pêng-hong]] ê kim-po̍h. Sim-chì che kim-po̍h ē-tàng hong phah kah thàu-kng hia po̍h. In-ūi pòaⁿ thàu-kng ê kim-po̍h ē hoán-siā [[âng-gōa-kng]], in sī chā âng-gōa-kng ki-sut (pí-lūn khòng-jia̍t) ê chi̍t chióng.
 
Lēng-gōa, kim-á ê bi̍t-tō͘ chin koân, bí 1 li̍p-hong kong-chhiò ū 19,300 kong-kin tāng.
 
{{phí}}