"Kim" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
Lēng-gōa, kim-á ê bi̍t-tō͘ chin koân, bí 1 li̍p-hong kong-chhiò ū 19,300 kong-kin tāng.
 
== Hòa-ha̍k ==
Kim-hún ē-tàng kap [[iâm-sò͘]] tī 180 °C ūn-tō͘ hoán-èng cho͘-sêng [[iâm-hòa-kim(III)|AuCl<sub>3</sub>]].<ref>{{Cite book
| author1 = Egon Wiberg | author2 = Nils Wiberg | author3 = A. F. Holleman | date = 2001 | title = Inorganic Chemistry| edition = 101st | publisher = Academic Press| isbn = 0-12-352651-5| pages = 1286–1287
| postscript = <!--None--> }}</ref> Mā kah [[chhàu-sò͘]] tī 140 °C hoán-èng chhut [[chhàu-hòa-kim(III)]], koh chhām [[ak-sò͘]] keng-kòe chin bān ê hoán-èng piàn [[ak-hòa-kim(I)]].
 
{{phí}}