"Kim" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
| author1 = Egon Wiberg | author2 = Nils Wiberg | author3 = A. F. Holleman | date = 2001 | title = Inorganic Chemistry| edition = 101st | publisher = Academic Press| isbn = 0-12-352651-5| pages = 1286–1287
| postscript = <!--None--> }}</ref> Mā kah [[chhàu-sò͘]] tī 140 °C hoán-èng chhut [[chhàu-hòa-kim(III)]], koh chhām [[ak-sò͘]] keng-kòe chin bān ê hoán-èng piàn [[ak-hòa-kim(I)]].
 
== Siong-koan ==
{{reflist}}
 
{{phí}}