"Kim" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

| postscript = <!--None--> }}</ref> Mā kah [[chhàu-sò͘]] tī 140 °C hoán-èng chhut [[chhàu-hòa-kim(III)]], koh chhām [[ak-sò͘]] keng-kòe chin bān ê hoán-èng piàn [[ak-hòa-kim(I)]].
 
== SiongChham-koankhó ==
{{reflist}}