"Kim" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
== Lī-iōng ==
Thong sè-kài tùi sín chhut -sán ê kim-á siau-hùi tāi-khài 50% sio̍k [[chu-pó]], 40% khai tī tâu-chu, lēng-gōa 10% ēng tī kang-gia̍p siōng.
 
== Chham-khó ==