"Kó͘-chiâⁿ-kí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Kó͘-seⁿ-kí''' (Eng-gí: ''Paleogene'') sī chi̍t tōaⁿ tē-chit sî-tāi, sî-kan sī 66 kàu 23.03 pah-bān-nî chêng, sio̍k Sin-seng-tāi t... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Kó͘-seⁿ-kí''' ([[Eng-gí]]: ''Paleogene'') sī chi̍t tōaⁿ [[tē-chit sî-tāi]], sî-kan sī 66 kàu 23.03 pah-bān-nî chêng, sio̍k [[Sin-seng-tāi]] thâu tōaⁿ.
 
Pún sî-tāi lāi chú-iàu te̍k-sek sī [[chī-leng-lūi|chhī-leng-lūi]] tōng-bu̍t ū chin tōa hoat-tián.
 
{{stub}}