"Lâm-kiaⁿ-chhī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
In-ūi tī kó͘-chá, Lâm-kiaⁿ bat chòe kòe Tiong-kok ê hú-siâⁿ, só͘-í i mā kiò-chòe '''Lio̍k-tiâu Kó͘-to͘''' (六朝古都). Tī [[Kok-bîn-tóng]] thóng-tī Tiong-kok ê sî-tāi ([[1912 nî|1912]]-[[1949 nî]]), i bat sī [[Tiong-hôa Bîn-kok]] ê siú-to͘.
{{Kangsoo Hengchengkhu}}
 
{{Tiong-kok siann-chhi}}
 
匿名使用者