"Chū-iû chú-gī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Ū koá chū-iû-chú-gī-chiá thang kóng sī [[hui-thóng-tī-chú-gī]]-chiá. In lia̍h-kóng chèng-hú tùi kò-jîn ê chū-iû hām chū-iû chhī-tiûⁿ ui-hia̍p siuⁿ toā, só͘-í bô-eng-kai chûn-chāi. In jīn-ûi lâng ē-tàng tī bô chèng-hú ê chêng-hóng pó-hō͘ ka-tī ê sìⁿ-miā kap só͘-iú-bu̍t, chhin-chhiūⁿ bé 1 tâi [[chhia]] iah 1 tiâu [[tiān-oē]]-soàⁿ án-ne lâi bé-tio̍h pó-hō͘. Chiah-ê chū-iû-chú-gī-chiá hō-chò [[chhī-tiûⁿ hui-thóng-tī-chú-gī-chiá]] kap [[hui-thóng-tī-chu-pún-chú-gī-chiá]].
 
[[Category:Chèng-tī tiat-ha̍k]]
 
[[ca:Liberalisme]]
14,442

次編輯