"Liâng-san Î-cho̍k Chū-tī-chiu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Liâng-san Î-cho̍k Chū-tī-chiu''' (Nosu-gí: {{lang|ii|ꆃꎭꆈꌠꊨꏦꏱꅉꍏ}}, Hàn-gí: 凉山彝族自治州) sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōn... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Liâng-san Î-cho̍k Chū-tī-chiu''' (Nosu-gí: {{lang|ii|ꆃꎭꆈꌠꊨꏦꏱꅉꍏ}}, Hàn-gí: 凉山彝族自治州) sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōn... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者