"Bó͘-tan-siā Sū-kiāⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
~ (Bó-tan-siā sū-kiāⁿ sóa khì tī Bó-tan-siā Sū-kiāⁿ)
==Chhut-peng chìn-chêng ê chún-pī==
 
1872-nî tī Hok-chiu ê Ji̍t-pún léng-sū-kóan, phài [[Kabayama Sukenori]] (樺山 資紀), [[Kodama Gentarou]] (兒玉 源太郎) kap [[Mizuno Jyun]] (水野 遵) téng-téng 9-ê lâng khì Tâi-oân. In 6--goe̍h tùi Ji̍t-pún seng khì [[Pak-kiaⁿ]], chiah choán khì [[Hiong-káng]], liáu-āu tùi Hok-chiu chē chûn kàu Tâi-oân. Tī [[Tām-chúi]] ê [[Eng-kok]] léng-sū kā in tàu-saⁿ-kāng, sûi-lâng chi̍t-sì-kòe chò chhut-peng chìn-chêng ê chêng-pò siu-chi̍p.
 
==Gōa-kau pí-chiap==
15,023

次編輯