"Voltaire" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

thumb|Voltaire '''Voltaire''' sī '''François-Marie Arouet''... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
thumb|Voltaire '''Voltaire''' sī '''François-Marie Arouet''... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者