"Bó͘-tan-siā Sū-kiāⁿ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~
'''Bó-tan-siā -kiāⁿ''', sī [[Ji̍t-pún]] tī 1874-nî, í [[Okinawa]] ê [[Miyako-tó]] (宮古島) ū lâng hō·hō͘ [[Tâi-oân]] [[Bó-tan-siā]] [[goân-chū-bîn]] thâi--sí chò nôa-thâu, chhut-peng tī [[Lāng-kiô]] (chit-má ê [[Hêng-chhun]]) khí-soaⁿ lâi phah Tâi-oân ê sū-kiāⁿ.
 
Ji̍t-pún kā chit-ê sū-kiāⁿ kiò chò 台湾出兵 (chhut-peng kàu Tâi-oân) he̍k-sī 征台の役 (phah Tâi-oân ê chiàn-cheng).
10-go̍eh 31, Eng-kok phài Pak-kiaⁿ ê kong-sài [[Thomas Wade]] tńg-sū, hô-iok sêng-li̍p, Ji̍t-kun tī khí-soaⁿ ê só·-chāi Ku-soaⁿ khí pi chò kí-liām, liáu-āu chiah tńg khì Ji̍t-pún.
 
Bó-tan-siā -kiāⁿ hō· ji̍t-pún tit-tio̍h chiâⁿ-tōa ê lī-ek, mā hō· Ji̍t-pún tùi Tâi-oân ê iá-sim ke koh khah tōa, Chheng-kok ē-sái kóng sī liáu-kang kiam si̍h-pún, sún-sit siong-tiōng.
 
[[Category:Tâi-oân le̍k-sú]]
15,023

次編輯