"Li̍p-hoat" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

(chham-khó simple)
 
Li̍p-hoat pō͘-mn̂g iā tō sī phó͘-thong só͘ kóng ê '''kok-hoē''', ū ê kok-ka ê li̍p-hoat ki-koan ū hun-chò téng-ē 2 ê kok-hoē, che kiò-chò [[nn̄g-īⁿ-chè]].
 
===Li̍p-hoat ki-koan ê miâ-thâu===
 
* [[Kok-hoē]]
* Parliament-[[Eng-kok]], mā sī [[Eng-gí]] chí kok-hoē chin chia̍p sú-iōng ê sû.
* Congress-[[Bí-kok]]
* Diet-Tiāⁿ ēng lâi chí [[Ji̍t-pún]], [[Dan-kok]], [[Sūi-tián]] ê kok-hoē.
* [[Kok-bîn_Tāi-hoē]]-[[Tiong-hoa Bîn-kok]]
* Althing — [[Peng-tē]]
* Assembleia da República — [[Phû-tô-gâ]]
* Bundestag — [[Tek-kok]]
* Riksdag — Sūi-tián
* Cortes Generales — [[Se-pan-gâ]]
* Eduskunta — [[Suomi]]
* Liân-pang Gî-hoē — [[Lō͘-se-a]], [[Sūi-se]]
* Folketing — Dan-kok
* Stortinget — [[Norge]]
* Knesset — [[Í-sek-lia̍t]]
* [[Li̍p-hoat-īⁿ]] — Tiong-hoa Bîn-kok / [[Tâi-oân]]
 
[[be:Законатворчая]]
1,082

次編輯