"Li̍p-hoat" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

(+LP)
 
* [[Kok-hoē]]
* Parliament-Parliament — [[Eng-kok]] ê li̍p-hoat ki-koan, mā sī [[Eng-gí]] chí kok-hoē chin chia̍p sú-iōng ê sû.
* Congress-Congress — [[Bí-kok]] ê kok-hoē.
* Diet-TiāⁿDiet — Tiāⁿ ēng lâi chí [[Ji̍t-pún]], [[Dan-kok]], [[Sūi-tián]] ê kok-hoē.
* [[Kok-bîn Tāi-hoē]][[Tiong-hoa Bîn-kok]]
* Althing — [[Peng-tē]]
* Assembleia da República — [[Phû-tô-gâ]]