"N̂g Chiau-tông" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (POJ miâ chhiâu ūi; phèng-im)
*彭明敏、黃昭堂,1995,台灣在國際法上的地位,蔡秋雄譯。台北:玉山社。
 
[[Category:Tâi-oânto̍k jînūn-bu̍ttōng chham-ú-chiá]]
[[Category:Tâi-to̍k ūn-tōng]]
[[zh:黃昭堂]]
662

次編輯