"Sú-bêng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
* Su Bing, ''Taiwan's 400 Year History: The Origins and Continuing Development of the Taiwanese Society and People'' (Washington, D.C.: Taiwanese Cultural Grassroots Association, 1986)
 
[[Category:Tâi-oânto̍k jînūn-bu̍ttōng chham-ú-chiá]]
[[Category:Tâi-to̍k ūn-tōng]]
 
[[ja:史明]]
662

次編輯