"Texas" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

1860 nî, [[Bí-kok Lōe-chiàn]] khai-sí, hit-tong-sî chiu lāi 30 pha ê jîn-kháu sī o͘-lâng, in tōa-hūn lóng sī [[lô͘-lē]]. 1861 nî 1 goe̍h 28, tī Austin ê hōe-gī, lâm-hong koat-tēng thoat-lî Bí-kok. 2 goe̍h 23 Texas ka-tī mā tâu-phiò thong-kòe chit hāng koat-tēng, 3 goe̍h sî ka-ji̍p [[America Liân-bêng Kok]].
 
1900 nî, Texas ū tio̍h Bí-kok le̍k-sú siōng sí-bông siāng giâm-tiōng ê hong-thai [[Galveston hong-thai|Galveston]].
 
=== 20 sè-kí ===
匿名使用者