"Wikipedia:VisualEditor" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''VisualEditor''' sī khai-hoat ēng-lâi pian-chi̍p Wikipedia ê ke-si, sú-iōng-chiá nā ēng VisualEditor, ē-tàng bián sú-iōng mediawiki choan-bûn ê... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''VisualEditor''' sī khai-hoat ēng-lâi pian-chi̍p [[Wikipedia]] ê ke-si, sú-iōng-chiá nā ēng VisualEditor, ē-tàng bián sú-iōng mediawiki choan-bûn ê gí-hoat.
 
Hiān-chhú-sî, ē-tàng tī [[Special:Preferences#mw-prefsection-betafeatures|beta]] kong-lēng lāi chhōe tio̍h VisualEditor.
 
[[Pe̍h-ōe-jī]] ū chi̍t pō͘-hūn hû-hō khó-lêng bô siū chèng-khak chhú-lí.