"Chi̍t-ê Tiong-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''It-kò Tiong-kok''' (一個中國) sī chi̍t khoán iú-koan Tâi-oân kap Tiong-kok koan-hē ê chèng-chhek. Chit chióng chèng-chhek ki-pún ê lōe-i... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''It-kò Tiong-kok''' (一個中國) sī chi̍t khoán iú-koan Tâi-oân kap Tiong-kok koan-hē ê chèng-chhek. Chit chióng chèng-chhek ki-pún ê lōe-i... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者