"Khòa Thài-pêng-iûⁿ Ha̍p-hóe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Khòa Thài-pêng-iûⁿ Ha̍p-hóe''' (''Trans-Pacific Partnership'') sī Thài-pêng-iûⁿ sì-ûi 12 kok só͘ thê chhut ê bō͘-e̍k hia̍p-tēng. C... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Khòa Thài-pêng-iûⁿ Ha̍p-hóe''' (''Trans-Pacific Partnership'') sī Thài-pêng-iûⁿ sì-ûi 12 kok só͘ thê chhut ê bō͘-e̍k hia̍p-tēng. C... ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
(Mò̤ chă)
匿名使用者