"Wikipedia:VisualEditor" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''VisualEditor''', ia̍h chiū sī '''Sī-kak-hòa Pian-chi̍p-khì''', sī khai-hoat ēng-lâi pian-chi̍p [[Wikipedia]] ê ke-si, sú-iōng-chiá nā ēng VisualEditor, ē-tàng bián sú-iōng MediaWiki choan-bûn ê gí-hoat, in-ūi pian-chi̍p ê sî só͘ khòaⁿ--tio̍h ê iūⁿ chio̍h kap sàng-chhut kái-tōng liáu āu ê kiat-kó sio kâng.
 
Hiān-chhú-sî, nā chù-chheh ê ēng-chiá, ē-tàng tī [[Special:Preferences#mw-prefsection-betafeatures|beta]] kong-lēng lāi phah khui VisualEditor ê kong-lêng.
 
[[Pe̍h-ōe-jī]] ū chi̍t pō͘-hūn hû-hō khó-lêng bô siū chèng-khak chhú-lí.
匿名使用者