"Mississippi Hô" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (hô -> hô-chhoan)
[[File:Mississippirivermapnew.jpg|thumb|Chúi-hē tē-tô͘.]]
 
'''Mississippi Hô''' sī [[Pak Bí-chiu]] ê tōa-tiâu hô-chhoan, i-ê chúi-hē hoān-ûi sī kui chiu siāng tōa. Sió pō͘-hūn chi-liû tùi [[Canada]] lâu--lâi, Mississippi Hô ê chúi-hē chiàm liáu [[Bí-kok]] tōa-hūn biān-chek, hun-pō͘ tī [[Rocky Soaⁿ-me̍h]] kap [[Appalachia Soaⁿ-me̍h]] chi kan, tn̂g-tō͘ 3,734 kong-lí, siōng-bóe lâu ji̍p [[Be̍k-se-ko Oan]].
 
[[Lūi-pia̍t:Hô-chhoan]]
匿名使用者