"Hiong-káng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
{{Infobox Country
|Kok-miâ = TiâuHiong-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kokkáng
|Kok-miâ gôan-bûn = 中華人民共和國香港特別行政區<br />Hong Kong Special Administrative Region, the People's Republic of China
|Kok-kî = Flag of Hong Kong.svg
匿名使用者