"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

[[User:Kaihsu|Kaihsu]] í-keng pāng lí chiōng [[Ò-Tāi-lī-a]] kái chò [[Ò-tāi-lī-a]] ê choán-ia̍h. Āu-chhiú lí mā ē-sái ka-kī chhì sóa-ia̍h. Sóa--kòe-khì liáu-āu chiah chhē lâng kā kū-ia̍h thâi-tiāu (a̍h-sī pó-liû mā ē-sái-chit). Sóa-ia̍h pí khui sin-ia̍h khah hó. [[User:A-giâu|A-giâu]] 20:27, 19 Sep 2004 (UTC)
:To-sia.[[User:Limkianhui|Limkianhui]] 07:36, 20 Sep 2004 (UTC)
 
== from Wdshu ==
 
Lim兄, 歹勢, 我咂學會曉寫POJ nia, kok 真汗漫, 所以打漢羅跟你交通, 請原諒. 我有di 中文版ê Wikipedia 看到一寡你留ê話, 嘛有di 其他ê 網路頂管看到你ê文章, 對你參與母語運動ê 熱情, 感覺真感心. 沒什麼特別ê 代誌, 甲你講一聲好. --[[User:Wdshu|Wdshu]] 22:56, 18 1g 2005 (UTC)
662

次編輯