"Wikipedia:Chhiū-á-kha/Chhng-khò͘ 6" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎tak8 e5 lai5 hoan7 ek8: sió-khóa-á kā téng-bīn ê lâu-ōe siu-ké--chi̍t-ē, an-ne lâng khòaⁿ khah ū
 
Chi̍t-ê kiàn-gī : Tâi-bûn im-tiāu ē-tàng ēng "1234578" piau-sī , chiàm-sî mā sī bē-bái, chôan sè-kài lóng ē-thong !
 
== Kiong-hí lán-ê tiâu-ba̍k phòa 600 ==
 
This is BIG deal. Congratulation to everybody. Go!!! Go!!! Go!!! --[[User:Wdshu|Wdshu]] 04:51, 23 1g 2005 (UTC)
662

次編輯