"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Ngô Siú-lè sóa-ūi khì Ngô· Siú-lé
(Ngô Siú-lè sóa-ūi khì Ngô· Siú-lé)
 
Lim兄, 歹勢, 我咂學會曉寫POJ nia, kok 真汗漫, 所以打漢羅跟你交通, 請原諒. 我有di 中文版ê Wikipedia 看到一寡你留ê話, 嘛有di 其他ê 網路頂管看到你ê文章, 對你參與母語運動ê 熱情, 感覺真感心. 沒什麼特別ê 代誌, 甲你講一聲好. --[[User:Wdshu|Wdshu]] 22:56, 18 1g 2005 (UTC)
 
== Ngô Siú-lè sóa-ūi khì Ngô· Siú-lé ==
 
Góa sóa hó--a. Nā sī bûn-chhiuⁿ ê m̄-tioh, lí ē-sái iōng ''sóa-ūi'' chit-ê kong-lêng. [[User:Pektiong|Pektiong]] 12:06, 23 1g 2005 (UTC)
1,295

次編輯