"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Iōng Mac ê lâng
(Ngô Siú-lè sóa-ūi khì Ngô· Siú-lé)
(Iōng Mac ê lâng)
 
Góa sóa hó--a. Nā sī bûn-chhiuⁿ ê m̄-tioh, lí ē-sái iōng ''sóa-ūi'' chit-ê kong-lêng. [[User:Pektiong|Pektiong]] 12:06, 23 1g 2005 (UTC)
 
== Iōng Mac ê lâng ==
 
chhiáⁿ mn̄g Lîm hiaⁿ kám ū sek-sāi iōng Mac (http://www.apple.com) ê Ē-mn̄g, chiang-chiu, chôan-chiu lâng? Openvanilla ê lâng siūⁿ beh chhì POJ kán-hóa hàn-jī ê 輸入法. [[User:Pektiong|Pektiong]] 17:51, 25 1g 2005 (UTC)
1,295

次編輯