"Lân-sū" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
== Tē-lí ==
Lân-sū tī Tâi-oân tang-lâm ê Thài-pêng-iûⁿ, tī [[Le̍k-tó]] ê lâm-hong. Kīn Hui-li̍t-pin Ivatan Kûn-tó, kî-tiong siāng pak ê Mavudis-tó kī-lî 99 kong-lí. Lân-sū sī [[hoé-soaⁿ]] [[tē-chit]], tē-hêng khah chē sī soaⁿ-tē, kan-taⁿ oá hái khah chē pêⁿ-tē. Hái-hoāⁿ-soàⁿ oan-khiau. Khì-hāu [[a-jia̍t-tāi]], thàu-nî-tang chē hō͘, pêng-kin 1 tang ū 224 kang lo̍h-hō͘.
 
[http://guhy.ee.ntust.edu.tw/~lanyu/lanyu.gif tē-tô·]
 
== Le̍k-sú ==
14,442

次編輯