"Lân-sū" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
→‎Bûn-hòa: pheng-im
~ →‎Bûn-hòa: pheng-im
Lân-sū ê Tao-cho̍k bûn-hòa ē-sái kóng sī [[Bashi bûn-hòa]] siāng pak-pêng ê tāi-piáu.
 
In-ūi Lân-sū ê chū-jiân chu-goân iú-hān, [[Ji̍t-pún Tè-kok]] kè-oē Lân-sū pó-chûn--khí-lâi chò [[jîn-lūi-ha̍k]] ê gián-kiù hn̂g-tē. Koh in-ūi tē-lí ūi- khah phian-phiah, Lân-sū ê [[Tao-cho̍k]] ê bûn-hòa pí-kàu-te̍k khah thoân-thóng.
 
Chiàn-āu ū chin chē [[Ki-tok-kàu]] cho·-chit phài [[thoân-kàu-sū]] lâi tī Lân-sū, tùi Tao-lâng ê siā-hōe ū chin tōa ê éng-hióng.
14,442

次編輯