"Lân-sū" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

+siòng, chhiâu-ūi
~ →‎Bûn-hòa: pheng-im
(+siòng, chhiâu-ūi)
 
== Le̍k-sú ==
[[Image:Ponso no Tao.jpg|thumb|250px|left|Tao-cho̍k-lâng kap in ê chûn-á (1931 nî chìn-chêng hip ê siòng)]]
 
<br clear="both"/>
<!--Chāi-tē thoân-soat. Hām Ivatan ê koan-hē.-->
* [[He̍k-lêng hùi-liāu]]
 
== Siā-hōe ==
[[Image:Lanyu Imorod Ang-thau village main street 2008.jpg|thumb|left|Imorod (Âng-thâu) ê ke-á]]
=== Pō·-lo̍k ===
[[Image:Ponso no Tao.jpg|thumb|250px|Tao-cho̍k-lâng kap in ê chûn-á (1931 nî chìn-chêng hip ê siòng)]]
Hiān-tāi ê Lân-sū ū 6 ê [[pō·-lo̍k]]:
 
14,442

次編輯