"Lân-sū" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
== Bûn-hòa ==
[[Image:Lanyu Ivalino Ia-gin village hill view.jpg|thumb|left|Ivalino (Iá-gîn) pí-kàu ū khah thoân-thóng-sek ê kiàn-tio̍k-bu̍t (chiàⁿ-pêng).]]
 
Lân-sū ê Tao-cho̍k bûn-hòa ē-sái kóng sī [[Bashi bûn-hòa]] siāng pak-pêng ê tāi-piáu.
 
14,442

次編輯