"Lân-sū" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎Bûn-hòa: Poe-o͘
 
Chiàn-āu ū chin chē [[Ki-tok-kàu]] cho·-chit phài [[thoân-kàu-sū]] lâi tī Lân-sū, tùi Tao-lâng ê siā-hōe ū chin tōa ê éng-hióng.
 
Chham-khó [[poe-o͘]].
 
== Gōa-pō· liân-kiat ==
14,442

次編輯