"Tân Têng-pho" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
 
==Siōng-hái kap Tâi-oân==
[[1929 nî]] ùi Tang-kiaⁿ Bí-su̍t Ha̍k-hāu pi̍t-gia̍p liáu-āu, Tân Têng-pho tio̍h hōng phèng-chhiáⁿ khì [[Siong-hái]] , tam-jīm [[Sin-hôa Gē-choan]] se-ōe-hē ê kàu-siū kiam hē-chú-jīm, lēng-gōa iā tam-jīm [[Chhiong-bêng Gē-choan]] gē-kàu-kho kàu-siū kap se-ōe-kho chú-jīm. Hit-tong-sî tú-hó tn̄g-tio̍h Siōng-hái gí-pān tē-1-kài ê choân-kok bí-su̍t tián-lám-hōe, Tân Têng-pho chiap-siū phèng-chhiáⁿ, tam-jīm se-ōe ê phêng-sím. Tī Siōng-hái ê chit-tōaⁿ sî-kan, Tân Têng-pho tùi Tiong-kok-ōe ū liáu kēng-ka chhim-ji̍p ê chiap-sio̍k kap jīn-bat. I siōng-kài kah-ì [[Gê Ûn-lîm]] kap [[Pat-tāi-san-jîn]] ê ōe-chok.
 
==Bí-su̍t sêng-chiū==
184

次編輯