"Dwight D. Eisenhower" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
== Jī-chhù Tāi-chiàn ==
[[Ji̍t-pún]] [[Kong-ke̍k Pearl Harbor]] liáu-āu, Eisenhower hong phià khì Washington chò chham-bô͘ (General Staff) it-ti̍t kàu 1942 nî 6 goe̍h. Tī hia, i ê khang-khòe sī kè-ōe tùi Ji̍t-pún kap [[Tek-kok]] ê chiàn-cheng kui-ōe. <!-- 1944 nî 6 goe̍h chhe 6, [[Normandy Chiūⁿ-lio̍k]] ê hêng-tōng seng-kong liáu, -->
 
1944 nî 12 goe̍h 20, Eisenhower hong seng chò [[Lio̍k-kun Goân-sòe]] (''General of the Army'').
 
== Sìn-gióng ==