"West Yorkshire" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Sai Yorkshire sóa khì West Yorkshire (choán-ia̍h thiàu kòe)
~ (West Yorkshire sóa khì tī Sai Yorkshire)
~ (Sai Yorkshire sóa khì West Yorkshire (choán-ia̍h thiàu kòe))
549

次編輯