"Iōng-chiá thó-lūn:Limkianhui" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

== Iōng Mac ê lâng ==
 
chhiáⁿ mn̄g Lîm hiaⁿ kám ū sek-sāi iōng Mac (http://www.apple.com) ê Ē-mn̄g, chiang-chiu, chôan-chiu lâng? Openvanilla http://openvanilla.org http://openvanilla.org/?OVIMPOJ ê lâng siūⁿ beh chhì POJ kán-hóahòa hàn-jī ê 輸入法. [[User:Pektiong|Pektiong]] 17:51, 25 1g 2005 (UTC)
1,295

次編輯