"Lí-sèng chú-gī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Yoxem sóa Lí-sèng Chú-gī chit ia̍h khì Lí-sèng chú-gī
{{m̄-sī|Lú-sèng chú-gī}}
'''Lí-sèng chú-gī''' (Eng-gí: Rationailsm) sī lia̍h [[lí-sèng]] chò [[tì-sek]]--ê chú-iāu goân-thâu kap chhì-giām--ê koan-tiám, iah-sī kiû lí-sèng chò tì-sek iah-sī chèng-tong-hoà--ê lâi-goân--ê khoàⁿ-hoat.
 
==Chham-khó==