"ISO 3602" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(siu-tsiànn)
|}
==Kî-thaⁿ==
Tn̂g-im--ê bó͘-im téng-kôan ài ke [[iông-ek-hû]] (揚抑符, circumflex, ˆ), m̄-sī [[tn̂g-im-hû]] (Macron, ¯), lû Ôsaka (大阪, [[Tāi-pán]])--ê "ô".
 
==Chham-khó==