"Lô-má-jī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
 
1-kóa [[Su-lá-hu gí]] iōng Lô-má-jī bô iōng [[Cyrillic jī]]. ''Polish''[[Pho-lân-gí]] iōng 1-kóa kakap Z/z kiat-ha̍p ê [[liân-jī]] (ligatures) lâi tāi-piáu specialte̍k-sû--ê [[im-ta̍t]] (音值, phonetic values), andkoh aiōng darkł llâi -piau łsio-siâng w- for a sound similar to wim. Czech[[Chia̍t-khek-gí]] usesiong diacritics[[phiat-im ashû-hō]], in Dvořák. TheSìn Slavic[[Tang-chèng-kàu]]--ê regionsSlav whichtē-khu stayedit-poaⁿ withiong thesêng Orthodox[[Hi-lia̍p church generally usejī-bó]]--ê Cyrillic instead which is much closer to the Greek alphabetjī-bó. [[Hausa-gí]] useske threeiōng additional3--ê consonantschú-im: ɓ, ɗ andkap ƙ.
 
== Pí-kàu ==